Privacy

Privacy

Jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt om je bestelling goed af te kunnen handelen. Alle klantgegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) opgeslagen en verwerkt.

Informatie aan derden

Wij geven je persoonlijke gegevens, met inbegrip van je adres en e-mailadres, niet door aan derden zonder je uitdrukkelijke toestemming. Hiervan uitgesloten zijn de bedrijven die wij inschakelen voor de uitvoering van onze orders en die voor de afwikkeling van de bestelling bepaalde gegevens nodig hebben (denk aan de pakketdienst en de instantie die de idealbetalingen verwerkt). In deze gevallen worden echter uitsluitend de minimaal noodzakelijke gegevens doorgegeven.

Inzage en verwijdering

Al je persoonlijke gegevens kun je te allen tijde kosteloos opvragen, corrigeren, intrekken of verwijderen. Neem daarvoor contact op per email.